Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, internet ortamında yer alan bilgi, sistem ve ağların güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirleri ifade eder. Siber güvenlik, siber saldırılardan korunmak, bilgi güvenliğini sağlamak ve dijital tehditlere karşı önlem almak için alınan bir dizi teknik, prosedür ve yöntemlerin uygulanmasıdır.

Siber güvenlik, günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. İnternet ve bilgi teknolojileri, hemen hemen her sektörde kullanılmaktadır. Bu nedenle, siber saldırıların yıkıcı etkileri oldukça büyük olabilir.

Siber güvenlik, genellikle aşağıdaki alt kategorilere ayrılır:

  1. Ağ Güvenliği: Ağ güvenliği, bir kuruluşun ağına yetkisiz erişimlerin engellenmesini, ağ trafiğinin izlenmesini ve zararlı yazılımların engellenmesini amaçlar. Bu alt kategori, güvenli bir ağ altyapısı oluşturarak, ağ güvenliği tehditlerine karşı korunmayı sağlar.
  2. Veri Güvenliği: Veri güvenliği, bir kuruluşun verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, verilerin şifrelenmesi, yedeklenmesi ve sık sık güncellenmesi gibi yöntemleri içerir.
  3. Yazılım Güvenliği: Yazılım güvenliği, yazılımın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, yazılımların güncellenmesi, açıkların kapatılması ve doğrulama mekanizmalarının kullanılması gibi yöntemleri içerir.
  4. Fiziksel Güvenlik: Fiziksel güvenlik, bir kuruluşun fiziksel kaynaklarının güvenliğinin sağlanması için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, bina erişim kontrolleri, güvenlik kameraları ve diğer fiziksel güvenlik tedbirlerini içerir.
  5. İnsan Kaynakları Güvenliği: İnsan kaynakları güvenliği, bir kuruluşun çalışanlarının güvenliği için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, çalışanların eğitimi, bilgi güvenliği politikalarına uyum sağlama ve yetkilendirme mekanizmalarını içerir.

Siber güvenlik, hükümetler, kuruluşlar ve bireyler tarafından önemsenen bir konudur. Güvenli bir dijital ortam sağlamak için siber güvenlik önlemleri, sistematik bir şekilde uygulanmalıdır. Bu, bilgi, sistem ve ağların güvenliğini sağlayacak ve dijital tehditlerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu alt kategoriler, birbirleriyle bağlantılıdır ve bir kuruluşun siber güvenliği için önemlidir. Kuruluşlar, bu alt kategorileri dikkate alarak kapsamlı bir siber güvenlik stratejisi oluşturmalı ve bu stratejinin uygulanmasını sağlamalıdır. Bu, kuruluşların dijital ortamda güvenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak ve dijital tehditlere karşı korunmayı sağlayacaktır.

Ankara Yazılım © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)